(0)

MODEM ADSL

Modem ADSL

 

1. Modem ADSL là gì?

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line: Đường dây thuê bao số bất đối xứng) được hiểu là phương thức để cung cấp truyền dữ liệu với băng thông lớn tốc độ tải cao hơn nhiều so với hình thức truy cập qua đường dây điện thoại truyền thống. Nói một cách khác ADSL là một thiết bị mạng sử dụng công nghệ truyền mạng Internet với dung lượng băng thông lớn.

2. Cơ chế hoạt động

ADSL tìm cách khai thác phần băng thông tương tự còn chưa được sử dụng trên đường dây nối từ thuê bao tới tổng đài nội hạt. Ðường dây này được thiết kế để chuyển tải dải phổ tần số (frequency spectrum) chiếm bởi cuộc thoại bình thường. Tuy nhiên, nó cũng có thể chuyển tải các tần số cao hơn dải phổ tương đối hạn chế dành cho thoại. Ðó là dải phổ mà ADSL sử dụng.

3. Ưu điểm:

ADSL là công nghệ truyền tải dữ liệu sử dụng đường dây cáp đồng có băng thông 10MHz. Với ADSL người dùng có thể sử dụng Internet tốc độ cao phục vụ cho việc giải trí, học tập và làm việc.

+ Tốc độ tải (8Mbps), tốc độ upload (56kbps).

+ ADSL không tính cước phí truy cập nội hạt.

Hiện nay ADSL gần như đã được thay thế hoàn toàn bởi cáp quang. Người dùng có thể trải nghiệm, sử dụng internet tốc độ cao hơn nhiều so với ADSL.

Xem thêm

MODEM ADSLCó 32 sản phẩm
So sánh sản phẩm