(0)

CARD MẠNG

Card mạng là một bản mạch cung cấp khả năng truyền thông mạng cho một máy tính. Nó còn được gọi là bộ thích nghi LAN (LAN adapter), được cắm trong một khe (slot) của bản mạch chính và cung cấp một giao tiếp kết nối đến môi trường mạng. Chủng loại card mạng phải phù hợp với môi trường truyền và giao thức được sử dụng trên mạng cục bộ

Card mạng là một trong những thiết bị vật tư mạng chịu trách nhiệm: Chuyển đổi các tín hiệu máy tính ra các tín hiệu trên phương tiện truyền dẫn và ngược lại.

Các thành phần trong card mạng

  • I/O Address: Địa chỉ bộ nhớ chính của máy tính, được dùng để trao đổi dữ liệu giữa máy tính với thiết bị (card mạng)
  • Memory Address: Địa chỉ bộ nhớ chính của máy tính, là nơi bắt đầu vùng đệm dành cho các xử lý của card mạng
  • DMA Channel: Cho phép thiết bị (card mạng) làm việc trực tiếp với bộ nhớ máy tính mà không cần thông qua CPU
  • Boot PROM: Cho phép khởi động hệ thống và kết nối vào mạng
  • MAC Address: Địa chỉ định danh duy nhất được IEEE cấp cho mỗi card mạng
  • Đầu nối BNC: Nối card mạng với cáp qua đầu nối chữ T (10BASE2)
  • Đầu nối RJ-45: Nối card mạng với cáp qua đầu nối RJ-45 (10BASE-T/100BASE-T)
  • Đầu nối AUI: Nối card mạng với cáp (10BASE5)
  • Khe cắm mở rộng: nơi cho phép gắn card mạng vào máy tính, có nhiều chuẩn: ISA, EISA, PCI, MCA,...
  • IRQ (Interrupt Request): Chỉ số ngắt. Mỗi thiết bị trên máy tính, kể cả card mạng, đều được ấn định một chỉ số ngắt duy nhất để yêu cầu CPU phục vụ

Xem thêm

CARD MẠNGCó 4 sản phẩm
So sánh sản phẩm